ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อ่านก่อนสมัคร
ภาคเรียนที่ 2/2566 เปิดรับสมัคร ป.โท-ป.เอก
*สำหรับ ป.โท ภาคเรียนนี้ ไม่เปิดรับสมัครแผนวิชาชีพครู
เปิดรับสมัครเฉพาะ ป.โท (แบบทั่วไป)และ
*เฉพาะป.โท สาขาการบริหารการศึกษา เปิดรับแผนวิชาชีพผู้บริหาร


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กำหนดการรับสมัคร

ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เปิดเริ่มสมัคร

18 กันยายน 2566

สมัครวันสุดท้าย

04 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

05 ตุลาคม 2566

สอบคัดเลือก

12 ตุลาคม 2566

ประกาศผลสอบคัดเลือก

19 ตุลาคม 2566

ขั้นตอนการสมัคร

ประกาศและข่าวรับสมัคร

บัณฑิตวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร : 043725438

ติดต่อเรา